Dr. Pia Aumeier over bijenhouden en de varroamijt (27-3-2013)


Haar uitspraken betreffende bijensterfte ten gevolge van pesticidengebruik “We kunnen zeggen dat de varroamijt verantwoordelijk is voor 95% van de dode volken. De rest komt door te oude koninginnen en verhongerde volken.” zullen nog tot de nodige discussie leiden.

%d bloggers liken dit: