Franse parlement bant GMO-maïs..!


Het Franse parlement (Lagerhuis) heeft een wet aangenomen, afgelopen dinsdag, die het verbied om elke vorm van genetische gemanipuleerde maïs (GMO) te verbouwen, op grond van het risico dat GMO-maïs vormt. Eerder was er al een decreet uitgevaardigd, waarin met onmiddellijke ingang het planten van de insecte-resistente Monsanto-maïs ‘MON810’ verboden werd, terwijl die maïs wél door de EU was goedgekeurd..!

De wet heeft ook verreikende gevolgen voor ongeacht welke variant ook, die door de EU in de toékomst wordt goedgekeurd. Inclusief een andere GMO-variant, ‘Pioneer 1507’, die door de firma’s DuPont en Dow Chemical zijn ontwikkeld en die op dit moment door EU worden gekeurd voor toelating op Europees grondgebied. En dat gaat waarschijnlijk gebeuren, doordat slechts 19 van de 28 lidstaten, in staat bleken genoeg stemmen op te halen om toegang te weigeren. .

obama monsanto lobby
Het ziet ernaar uit, dat in de EU veel méér weerstand komt tegen de monsterlijke manipulatie van Monsanto en trawanten, om het Europese volk de GMO-gewassen door de strot te duwen.. In tegenstelling tot de VS, waar nota bene de president zélf de grootste lobbyist lijkt van Monsanto (klik voor artikel op de foto hierboven)

Maar deze wet, die nu door de Franse Nationale Assemblé is aangenomen, is vergelijkbaar met de wet die eerder, in februari, al door de Franse Senaat (1e Kamer) werd afgewezen, op basis van vermeende on-grondwettigheid..!  De Socialistische regering is, net als haar conservatieve voorgangers overigens, sterk gekant tegen het laten groeien van GMO-gewassen, door het wantrouwen van het volk en de wijdverspreide protesten door milieu-activisten…

Jean-Marie Le Guen, de minister die belast is met de betrekkingen met het parlement, liet de Nationale Assamblé weten: “Het is essentieel dat we vandaag op nieuw ons verlangen hebben gedeeld om de Franse ban aan te houden. Dit wetsvoorstel bekrachtigt het decreet dat afgelopen maart werd aangenomen, waarin de preventie op het zaaien van GMO-gewassen met onmiddellijke ingang van kracht wordt, voor álle transgender-maïsvariëteiten”.

Franse boeren en zaadbedrijven hebben getracht het decreet te bevechten, voor de hoogste administratieve rechtbank, die al twee keer dergelijke maatregelen heeft afgewezen, in 2011 en 2013, met de motivatie dat er onvoldoende rechtvaardiging voor de ban was.  Er vind een stevig debat plaats in de EU, op agrarisch top-niveau, over de toekomst van het GMO-beleid in de EU, waarbij de Europese Commissie een mogelijkheid voor ogen staat, die individuele landen het recht geeft, om dergelijke GMO-gewassen te verbieden.

Le Guen riep op om een stabiel EU-systeem op dit gebied van kracht te laten worden, waarbij het elk lidstaat toegestaan is om eigen beslissingen op dit gebied te nemen, waarbij deze beslissingen NIET juridisch mogen worden aangevallen. De ban op GMO-maïs gaat nu weer terug naar de Senaat voor goedkeuring, maar zélfs als deze opnieuw wordt afgewezen, dan heeft tóch de Nationale Assamblé, het finale woord in dezen.

Het aandeel Monsanto is bezig aan een maandenlange neerwaartse koersontwikkeling. Maatregelen zoals nu door het Franse parlement genomen, zijn volledig de oorzaak van het dumpen van het aandeel Monsanto, door steeds meer groepen investeerders.

Het aandeel Monsanto toont al vele maandenlang een neerwaartse koers. (afb.) Deze wordt met name veroorzaakt door de grote ophef wereldwijd, over de manipulaties, infiltraties en kwaadaardige eigenschappen die worden toegedicht aan dit dubieuze bedrijf. Begin April nog, lanceerde de website Food Democracy Now! in de VS een des-investerings campagen tegen Monsanto. Deze werd gestart, nádat gebleken was na een onderzoek van een half jaar, dat de 3 grootste fonds-aandeelhouders, Vanguard, Fidelity en State Street, maar liefst 16% van de Monsanto-aandelen in bezit hebben.. Eén dag ná de start van deze campagne, bleek het aandeel Monsanto in een nog heftiger koersval terecht te zijn gekomen..!

* * *

x

GMO_tracking_activists

GMO_Logo1_300dpiBron: wanttoknow.nl

GMO_Logo1_300dpi

%d bloggers liken dit: