Varroabestrijdingsadvies België 2016


Onderstaand een stukje van de website van ifang.be

Om door de aankomende winter te komen moet men gezonde en vitale winterbijen hebben. Gezonde winterbijen moeten op hun beurt opgekweekt worden door gezonde (na)zomer bijen. De ingreep om over deze gezonde (na)zomer bijen te beschikken moet vroeg gebeuren.

Het FAVV publiceerde zoals elk jaar het Varroabestrijdingsadvies voor 2016. Dit document vind je hier. We benadrukken de noodzaak om gelijktijdig de zomerbehandeling uit te voeren. Bovendien ondersteunen we de suggesties van het FAVV om naakte afleggers te maken om met zo gezond mogelijke bijen door de winter te gaan. We zullen  hierover in het IFANG maandblad uitvoerig communiceren.

Advertenties