Basiscursus bijenhouden 2018 in Wezep


Op donderdagavond 22 februari 2018 start een nieuwe beginnerscursus voor max. 12 cursisten.

De cursus omvat in totaal 15 lessen van ca. 2,5 uur, waarvan 5 van theoretische aard, 10 praktijklessen en een examenavond.

In principe worden alle lessen op donderdagavond op de Schans gegeven, behalve de eerste 2 praktijklessen. (31 mrt. en 14 april)
Deze worden op zaterdagmiddag gehouden, omdat het naar alle waarschijnlijkheid te koud zal zijn om de kasten volledig te openen voor de voorjaarsinspectie. De lessen worden door bijenteeltleraar Rob van Hernen gegeven en staan onder auspiciën van de Ned. Bijenhouders Vereniging te Wageningen.
Het geheel wordt bewaakt door cursuscoördinator NBV de heer Jan Eppinga.

De totale kosten van de cursus bedragen  € 175,- ( excl. het lesboek: Bijenhouden, hoe doe je dat en het lesboek Bijenhouden, zo doe je dat.)

Deelnemers worden automatisch 1 jaar lid van de NBV en ontvangen het blad Bijen gedurende 1 jaar gratis.

Aanmelding kan door overmaking van € 175– naar Rabobank NL32RABO 03702 70 983 t.n.v. Bijenvereniging Wezep e.o.  m.v.v. Basiscursus 2018.
(voor 1 dec. dan gegarandeerd plek . Cursus gaat echter alleen door bij voldoende deelname)

%d bloggers liken dit: