Noteer gebruik middelen varroabestrijding!


a) de datum waarop het geneesmiddel voor het eerst aan de dieren is toegediend;

b) de benaming van het geneesmiddel;

c) de hoeveelheid van het toegediende geneesmiddel;

d) de naam of handelsnaam en de woonplaats of maatschappelijke zetel van de leverancier;

e) de aankoopbewijzen van de geneesmiddelen die zij gebruiken;

f) de identificatie van het behandelde dier of de behandelde groep dieren;

g) de naam en de contactgegevens van de dierenarts die het geneesmiddel heeft voorgeschreven, indien van toepassing;

h) de wachttijd, zelfs als die nul is;

i) de duur van de behandeling.

Een voorbeeldformulier voor registratie, te gebruiken op zichzelf of als onderdeel van de kastkaart, vindt u hier.

Registratie van het gebruik van diergeneesmiddelen in de (gratis) BEEP-app is ook mogelijk. Per kast blijft het historisch overzicht beschikbaar.

%d bloggers liken dit: