Niet alles is wat het lijkt


Jullie kennen het allemaal wel. Het komt ook regelmatig in het nieuws. Verdwijnende bijen, dode volken, verdwijnen van biodiversiteit, verdwijnende insecten, glyfosaat, neonicotinoïden, code rood voor natuur enz. Het één wordt ook nog eens met het ander in verband gebracht. Er worden petities gestart en er wordt gevraagd om deze massaal te ondertekenen waarna de handtekeningen worden aangeboden aan… ja aan wie eigenlijk. Lees verder Niet alles is wat het lijkt

Advertenties

Bijendieven steeds actiever in Spanje.


Uit de krant van 21 maart 2017

Castellón. De crisis in de bijenteelt, het gevolg van het sterven van miljoenen bijen door het gebruik van pesticiden en de verspreiding van enkele ziekten onder de bijen, heeft de populatie aardig uitgedund en gespecialiseerde bendes maken nu jacht op die diertjes.

In Cervera del Maestre deed zich het laatste geval van bijenroof voor, waar bij imker José Martínez 120 kasten helemaal werden leeggehaald. Lees verder Bijendieven steeds actiever in Spanje.

De varroamijt en de zoektocht naar de resistente bij


De varroamijt heeft zich ongeveer dertig jaar geleden over de hele wereld verspreid en is een plaag voor bijenvolken én imkers.
In het begin van zijn verschijnen leek het allemaal nogal mee te vallen. Er werden middelen bedacht en toegepast om de varroamijt te bestrijden.
Het is dan wel essentieel dat je dan de levenscyclus van de mijt kent en hoe zij zich gedraagt in het bijenvolk maar ook wat de gevolgen zijn als je de mijt haar gang laat gaan.
Er wordt door imkers en anderen heel verschillend gedacht over de oorzaken, gevolgen en bestrijding van de varroamijt. Lees verder De varroamijt en de zoektocht naar de resistente bij

Overpeinzingen van een imker


Regelmatig lees ik over varroamijten en andere problemen waar de honingbij mee te maken heeft zoals virussen waardoor bijensterfte kan optreden. Op veel plaatsen zijn imkers bezig een varroaresistente bij te telen of ondernemen pogingen daartoe. Diverse onderzoeksinstituten houden zich, al dan niet betaald door Monsanto, Syngenta, BasF, Bayer, Dow chemical, DuPont, Cargill, bezig met onderzoek naar allerlei effecten en mogelijke oplossingen. Is dit alles nuttig? Lees verder Overpeinzingen van een imker

Dit zijn de gevolgen als bijen zouden verdwijnen.


Hieronder een verhaal hoe het zou kunnen zijn als er te weinig bijen zijn voor bestuiving.

Ongeveer eenderde van alle gewassen op aarde is afhankelijk van bijen voor de bestuiving.

Echter, gedurende de afgelopen tien jaar zijn deze insecten gestorven in ongekende aantallen, overal ter wereld.

Er is wederom een nieuw onderzoek gepubliceerd dat de bijensterfte linkt aan het gebruik van insecticiden. Daarnaast zijn er nog meerdere oorzaken aan te wijzen zoals ziekte, parasieten, slecht weer en de stress die bijen ondergaan als ze van de ene naar de andere locatie worden vervoerd om ook elders gewassen te kunnen bestuiven.

Afgelopen vrijdag verscheen het bericht dat een kwart van de Amerikaanse bijenpopulatie de afgelopen winter niet heeft overleefd. Imkers melden een dusdanig hoge sterfte van bijen dat men de bijenbevolking niet op peil kan houden en dat dit heel binnenkort gevolgen kan hebben voor de voedselvoorziening.

Wij, als wereldbevolking, hebben niet echt een back-up plan voor een totale bijenramp. Waar het dan in de praktijk op zal neerkomen wanneer zich die werkelijk zou voltrekken, is dat veel van de meest interessante voedselsoorten niet meer beschikbaar zullen zijn.

De bijen als zodanig worden niet bedreigd met uitsterven, maar hun capaciteit om de huidige industrie als een soort commerciële bestuivers te ondersteunen, is wel ernstig in gevaar. Laten we eens kijken wat nu precies de gevolgen zijn voor de menselijke levensstijl en hun dieet als de bijen ineens van onze planeet zouden verdwijnen? Lees verder Dit zijn de gevolgen als bijen zouden verdwijnen.

Kabinet acht moties over neonicotinoiden niet uitvoerbaar


 

De Tweede Kamer heeft het kabinet in een motie gevraagd een moratorium in te stellen op het gebruik van neonicotinoïden totdat vaststaat dat zij geen schadelijk effect hebben op bijen en de volksgezondheid. Ook werd gevraagd een nationaal traject in gang te zetten voor een volledig nationaal moratorium op alle neonicotinoïden en op fipronil.

18 gewasbeschermingsmiddelen
De aangenomen moties raken 18 gewasbeschermingsmiddelen. Vanuit juridisch oogpunt zijn de moties naar het oordeel van het kabinet niet uitvoerbaar. Dat meldt staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken mede namens minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer.

Het gaat om de volgende moties:
• de motie Ouwehand (TK 27 858, nr. 125) die het kabinet verzoekt een moratorium in te stellen op het gebruik van neonicotinoïden totdat vaststaat dat zij geen schadelijk effect hebben op bijen en de volksgezondheid.
• de motie Ouwehand (TK 27 858, nr. 155) die het kabinet verzoekt een nationaal traject in gang te zetten voor een volledig nationaal moratorium op alle neonicotinoïden en op fipronil.
• de motie Ouwehand (TK 27 858, nr. 222), die het kabinet verzoekt duidelijk te maken op welke termijn en wijze tebuconazool, epoxiconazool, difenoconazool, bromuconazool en propiconazool van de markt gehaald zullen worden. Lees verder Kabinet acht moties over neonicotinoiden niet uitvoerbaar

Franse parlement bant GMO-maïs..!


Het Franse parlement (Lagerhuis) heeft een wet aangenomen, afgelopen dinsdag, die het verbied om elke vorm van genetische gemanipuleerde maïs (GMO) te verbouwen, op grond van het risico dat GMO-maïs vormt. Eerder was er al een decreet uitgevaardigd, waarin met onmiddellijke ingang het planten van de insecte-resistente Monsanto-maïs ‘MON810’ verboden werd, terwijl die maïs wél door de EU was goedgekeurd..!

De wet heeft ook verreikende gevolgen voor ongeacht welke variant ook, die door de EU in de toékomst wordt goedgekeurd. Inclusief een andere GMO-variant, ‘Pioneer 1507’, die door de firma’s DuPont en Dow Chemical zijn ontwikkeld en die op dit moment door EU worden gekeurd voor toelating op Europees grondgebied. En dat gaat waarschijnlijk gebeuren, doordat slechts 19 van de 28 lidstaten, in staat bleken genoeg stemmen op te halen om toegang te weigeren. . Lees verder Franse parlement bant GMO-maïs..!

“Vieze spelletjes van bedrijven die niets geven om de gezondheid van bijen of die van u”


De bijensterfte was in de winter van 2012-2013 nergens in Europa zo hoog als in België. Het hoge sterftecijfer van de bijen blijkt uit een nieuwe studie. In België haalde 33,6 procent van de bijen de lente van 2013 niet.

Dat is één derde en dus alarmfase dieprood, zeker indien je weet dat 10 procent bijensterfte als aanvaardbaar wordt beschouwd, aldus schrijver Jeroen Olyslaegers. Qua voedselzaken en zoveel andere zaken bestaat er een intens verstandshuwelijk tussen bij en mens. “Ons noodlot is zo met elkaar vervlochten dat u op dit moment om de oren zou moeten worden geslagen met nieuws over voorzorgsmaatregelen en grootscheepse reddingsacties,” zegt Olyslaegers.

Door sommigen wordt de bijensterfte nog steeds afgedaan als een mysterie. Er bestaan wel onderzoeken naar het verband tussen het gebruik van pesticiden en bijensterfte, maar je kunt er vergif op innemen dat er dan weer iemand begint over de schade die de varroamijt veroorzaakt. Zij die daar op hameren, moeten volgens Olyslaegers eens op hun background worden nagekeken – geheid dat in hun cv namen van multinationals als Bayer, Syngenta of Monsanto opduiken. Lees verder “Vieze spelletjes van bedrijven die niets geven om de gezondheid van bijen of die van u”

Bericht van een bezorgde burger


Onlangs zette “Een bezorgde burger” een reactie op lijst van neonicotinoïden op dit blog.
Wat ik al wist wordt in die reactie zeer uitgebreid omschreven.
Grote chemische biotech en zaadbedrijven als Monsanto, Syngenta, BasF, Bayer, Dow chemical, DuPont, Cargill weten met hun lobby de politiek in Europa te overtuigen dat genetisch gemanipuleerde zaden en gewassen geen schade brengen aan gezondheid en de oplossing zijn voor een toekomstig voedseltekort omdat de wereldbevolking, zo wordt beweerd, te hard groeit.
De chemische bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt, zijn zo heftig, dat o.a. bijen wereldwijd sterven doordat hun immuunsysteem ernstig wordt verzwakt, en is de grond door vervuiling jarenlang niet beschikbaar voor biologische landbouw.
Gevolg is echter dat er door bovenstaande bedrijven, niets en niemand ontziend grof geld wordt verdiend en miljoenen boeren in vreselijke armoede terecht komen of zelfmoord plegen. Ik zou zeggen lees het blog van de “Bezorgde burger” en huiver.
Lees de websites waar naar wordt gelinkt en bekijk de films.
Informeer u zelf.
En vergeet niet de petities te tekenen.

Wetenschappers ontdekken waarom bijen massaal sterven.


Vandaag in dagblad Trouw het volgende bericht: (met dank aan Kaatje)

26/07/13, 11:30
© reuters.

Onderzoekers van de University of Maryland en het Amerikaanse ministerie van Landbouw hebben ontdekt wat de oorzaak van de massale bijensterfte is. De sterfte van honingbijen kan desastreuze gevolgen hebben omdat de insecten in de Verenigde Staten alleen al 130 verschillende gewassen bevruchten die een waarde hebben van 15 miljard dollar.

De wetenschappers hebben geïdentificeerd welke cocktail van pesticiden en fungiciden de bijen schaadt door stuifmeel van verschillende gewassen (amandelen, appel, cranberry, watermeloen, pompoen, komkommer en blauwe bessen) aan gezonde bijen te voeren. Gemiddeld waren de gewassen bespoten met negen verschillende bestrijdingsmiddelen. Op één gewas ontdekten de wetenschappers maar liefst 21 chemicaliën. De combinatie van bestrijdingsmiddelen zorgt ervoor dat de bijen minder of niet meer resistent zijn tegen de parasiet Nosema ceranae, waardoor ze sterven. Lees verder Wetenschappers ontdekken waarom bijen massaal sterven.

Europa stemt in met moratorium maar juich niet te vroeg!


Het Europees parlement heeft op 29 april een 2 jarig moratorium afgekondigd. Het gaat om de stoffen imidacloprid, thiamethoxam en clothianidin. Op zich is dat een goed begin maar daarmee is nog geen garantie dat de bijen voor langere tijd worden beschermt.
De lobby van de bestrijdingsmiddelen producenten is enorm en ze zullen er alles voor doen om te bereiken dat na deze twee jaar de middelen weer worden toegelaten.
Knelpunt blijft namelijk dat het toelatingsonderzoek op basis waarvan de middelen op de markt worden toegelaten nog steeds geheim blijft. Daarom is het belangrijk dat de Bijenstichting kan blijven doorgaan met haar juridische strijd om openbaar making van deze dossier voor elkaar te krijgen. Anders lopen we het risico dat in korte tijd nieuwe middelen op de markt komen waartegen geen bezwaar kan worden gemaakt omdat de gegevens die nodig zijn om bezwaar te maken geheim blijven.

Bron: www.bijenlint.nl

Wereldwijde actie tegen insecticiden die onze bijen schaden


Wereldwijd sterven massaal bijenvolken en is onze directe voedselketen in gevaar. Wetenschappers houden bepaalde giftige insecticiden hiervoor  verantwoordelijk en vier Europese regeringen hebben deze insecticiden reeds verboden. Als wij er in slagen de Verenigde Staten en de EU tot een algemeen verbod kunnen bewegen kunnen wereldwijd veel regeringen het voorbeeld volgen en de bijen voor uitsterven behoeden. Onderteken de petitie en geef dit bericht door.

Teken hier de petitie!!