Genetische aanleg van resistentie tegen varroamijt bij honingbijen gekraakt door UGent onderzoekers


De belangrijkste belager van de honingbij is de Varroa-mijt, een parasiet die oorspronkelijk alleen bij de Aziatische honingbij voorkwam. Toen deze de sprong maakte naar de Europese honingbij was deze laatste bijzonder kwetsbaar omdat verdedigingsmechanismen ontbraken. Sindsdien heeft de ziekte zich razendsnel over gans de wereld verspreid en is het de belangrijkste oorzaak van sterfte onder de bijenvolken. Hier en daar werden bijenvolken opgemerkt die een natuurlijke weerstand hadden opgebouwd tegen de ziekte. Onderzoekers van de UGent hebben samen met hun internationale collega’s de genetische oorsprong van deze resistentie in kaart gebracht. Uit hun onderzoek blijkt dat slechts 8 puntmutaties in amper 6 genen aan de basis liggen van het resistentiemechanisme. Deze bevinding is cruciaal om straks op grote schaal honingbijen te kweken die beschermd zijn tegen hun grootste belager.
Lees hier verder.

Vanavond 21.00 uur in Brandpunt+: “De Bijenkoning”


Trailer:

Superbij versus sluipmoordenaar varroa. Aan de andere kant van de wereld heeft de Nederlander Bart Jan Fernhout van Arista Bee Research jarenlang gewerkt aan een resistente honingbij. Een veelbelovend antwoord op de massale bijensterfte.

Vanavond een 19 minuten durende documentaire.

En bekijk hier de voortgang van het VSH project.

Mijten tellen


1
Mijten tellen bij Teeltgroep Flevo

Op 13, 14 en 15 juli 2016 telden we de mijten in de SDI volkjes. Doel is om vast te stellen of er VSH eigenschappen in de volkjes aanwezig zijn. Als er bij het openmaken en trekken van de larven met rode ogen helemaal geen mijten worden gevonden of alleen mijten die zich niet kunnen voortplanten dan hebben die volkjes de VSH eigenschap voor 100%. Lees verder Mijten tellen

Levenscyclus varroamijt


Voordat we mijten gaan tellen eerst een stukje over de levenscyclus van de varroamijt.
(Klik op de foto voor grotere foto)

IMG_20160701_091750Om zich te vermenigvuldigen of te reproduceren moeten foretische mijten broedcellen binnen gaan. Honingbijen maken van was een matrix met zeskantige compartimenten of broedcellen. Koninginnen leggen eitjes in die cellen waaruit na drie dagen larven komen die zich beginnen te ontwikkelen. Als de larven een bepaalde leeftijd bereiken sluiten de werksters de cel met een wasdeksel. Daarna veranderen de larven in een voorpop en daarna in een pop. Eénentwintig, vierentwintig, of zestien dagen nadat het eitje is gelegd lopen respectievelijk de werkster, de dar of de koningin uit. Lees verder Levenscyclus varroamijt

Varroamijten uitwassen en volkjes besmetten (Altea, Spanje)


(Dit is een project van Arista Bee Research)
In de vorige post kun je lezen hoe we varroamijten verzamelen om de SDI volkjes te besmetten met varroamijten. Nu gaan we de verzamelde mijten uitwassen en verdelen over de SDI volkjes.

IMG_20160701_082126Nu we de varroamijten in de zeef hebben gaan we ze eerst schoonspoelen met water. Dit doen we boven een emmer. we zorgen ervoor dat de schoon gespoelde mijten op een stuk keukenpapier komen te liggen.

IMG_20160701_082618Daarna spoelen we de zeef schoon want ook daar zitten nog veel mijten in. Lees verder Varroamijten uitwassen en volkjes besmetten (Altea, Spanje)

Varroamijten vangen uit de donorvolken (Altea, Spanje)


(Dit is een project van Arista Bee Research)
Nu de koninginnen in de SDI volkjes al een aantal weken aan de leg zijn is het tijd om de volkjes te gaan testen op VSH eigenschappen. Op 11 juni heeft Gerbert de koninginnen van de varroa donorvolken in een Scalvinikooitje gedaan.

IMG_20160701_094413Het scalvinikooitje is 7 x 8 cm en 2 cm dik. Het is aan de binnenzijde voorzien van raatafdruk en afgesloten door een moerrooster. De bijen kunnen er raat in optrekken en de koningin kan er eitjes in leggen maar door de afmetingen van het kooitje kunnen de cellen niet worden gesloten. Door de aanwezigheid van de koningin in het volk gaat het volk geen redcellen aanzetten.

Op 1 en 2 juli is al het broed in de donorvolken uitgelopen en zitten alle varroamijten van het volk op de bijen.

IMG_20160701_094307Door nu de de bijen af te slaan in een emmer en ze te bestrooien met poedersuiker laten de mijten los. De inhoud van de emmer, bijen en suiker, wordt overgegoten in een emmer met gaasbodem. Deze emmer met gaasbodem wordt in de gewone emmer gezet. Deksel erop en schudden maar. Af en toe de suiker en de daarin aanwezige mijten in een zeef overgieten en de suiker door de zeef schudden. Wat overblijft zijn de mijten. Na afloop gieten we de bijen uit de emmer weer in het volk. We laten ook de koningin weer los door de stop uit het kooitje te halen.
Let op: De koningin is afgeslankt en kan wegvliegen.
Opgemerkt dient te worden dat een volk met kleine celmaat opvallend minder mijten bevatte. Lees verder Varroamijten vangen uit de donorvolken (Altea, Spanje)

Selectie op varroaresistentie (Video)


De varroamijt blijft het grootste probleem bij het bijenhouden. Selectie van varroaresistente bijen is nu dus de grootste uitdaging bij de bijenteelt.

Na een korte introductie van de symptomen en de biologie van de varroamijt worden u een paar simpele methoden getoond om resistentie van volken te herkennen en te testen.
Meer selectiemethoden (vitaliteitstest) en het concept voor het opzetten van teeltstations voor resistentie bijen worden tot in detail beschreven. (Misschien ook iets voor de NL stations?)
De film bevat ook macro opnamen van typisch bijengedrag zoals broedhygiene en de symptomen van varroase (beschadigd broed, kreupele bijen, beschadigde vleugels).
Grafieken verklaren de complexe relatie tussen bijvoorbeeld ontwikkeling van de mijtinfectie en het belang van de volksgrootte voor selectie.
Deze film is van het IWF.

Klik hier voor de film

Voortgang VSH teelt in Altea (controle SDI)


(Dit is een project van Arista Bee Research)
Vanmorgen hebben Gerbert en ik de volkjes met SDI koninginnen gecontroleerd en ook de overige volken. Van de 35 stuks geïnsemineerde koninginnen zijn er 34 aan de leg gegaan en dat is zeker niet slecht.
De andere volken zijn de afgeroomde volken waar kleine volkjes van gemaakt zijn en voormalige darrenvolken. Verder staan er wat grote productievolken. Niet voor de productie van honing maar voor de productie van varroamijten. Hoewel de honing mooi is meegenomen. 🙂

Hoe gaan we nu verder?
Over een dag of veertien worden in de varroa donorvolken de koninginnen opgesloten in een speciaal kooitje waarin de moer wel eitjes kan leggen maar de cellen niet gesloten kunnen worden omdat er te weinig ruimte is. Voordeel hiervan is dat het volk zich niet moerloos gaat voelen en geen doppen aan gaat zetten. Na drie weken is alle broed uitgelopen en zitten alle mijten op de bijen. Daarna worden de mijten d.m.v. poedersuiker van de bijen verwijderd en aan de volkjes met SDI koningin toegevoegd. Elk volkje krijgt circa 100 mijten die zich daarin mogen proberen te ontwikkelen. Voor deze 34 volkjes hebben we dus 3400 mijten nodig. Zeg rond de 4000 stuks.
Een aantal weken later wordt het gesloten broed van deze volkjes bekeken en elke larve met paarse ogen verwijderd. De cel wordt gecontroleerd op aanwezigheid van de moedermijt, het mannetje en dochters van de moedermijt. Het kan gebeuren dat de mijt gewoon aanwezig is maar het kan ook zo zijn dat er geen of slechts 1 à 2% besmetting is. De volkjes met geen of zeer lage besmetting worden geselecteerd om in september koninginnen van te telen die dan stand bevrucht worden. Deze nieuwe koninginnen zullen volgend jaar de darren gaan leveren voor de inseminaties die volgend jaar gaan plaats vinden.

U ziet, er wacht ons nog heel veel werk en daar houd ik u van op de hoogte.

Luxemburg besluit het VSH project financieel te steunen.


Samen met de erkende en bekende teler Paul JUNGELS, heeft de FUAL op 15 april 2016 het zeer ambitieus en toekomstgerichte project Selektion von Genotypen der Honigbiene (Apis mellifera) auf Varroa Sensitive Hygiene zur nachhaltigen Sicherung der Imkerei in Luxemburg aan de Luxemburgse Landbouwminister Fernand ETGEN aangeboden.

Het project, dat in de eerste fase 5 jaar duurt, zal financieel door het Ministerie van Landbouw in Luxemburg worden ondersteund.

Lees hier het bericht op de website van apis.lu

Lees hier de projectbeschrijving

Hopelijk volgen er meer bijdragen.

Voortgang in Altea (Spanje) Insemineren SDI


Proefstation in Altea (Spanje)
Proefstation in Altea (Spanje)

(Dit is een project van Arista Bee Research)
Nadat er op 22 en 23 april al 20 koninginnen zijn geïnsemineerd met het sperma van 1 dar (SDI=Single Drone Insemination) zijn er vandaag wederom koninginnen op dezelfde wijze geïnsemineerd. Gerbert verdoofde de koninginnen die ca. acht dagen oud zijn, rond een uur of negen 5 minuten met CO2 en plaatste de koninginnen in een kooitje tussen de raten. Tegen een uur of twee ’s middags beginnen de darren activiteiten te vertonen en worden er darren uit geselekteerde darrenvolken in een kooi gestopt en meegenomen naar de inseminatieruimte. Lees verder Voortgang in Altea (Spanje) Insemineren SDI

Voortgang in Altea (Koninginnenteelt)


IMG_20160414_154259(Dit is een project van Arista Bee Research)
Vanmiddag hebben we de eerste 20 koninginnen van 2 teeltlijnen in een bevruchtingsvolkje geplaatst. De bevruchtingskastjes zijn van het type miniplus en bestaan uit een bodem, één romp en een deksel. Aan de binnenzijde is het vlieggat ook voorzien van een amelanderrondje zodat de koningin niet in het vlieggat kan worden gedreven door de werksters. Aan de buitenzijde zit een amelanderrondje om af te kunnen sluiten. Lees verder Voortgang in Altea (Koninginnenteelt)

Voortgang in Altea (Spanje)


(Dit is een project van Arista Bee Research)
Gisteren hebben Gerbert en ik onder een strakblauwe hemel en met een temperatuur die boven de twintig graden lag de volkjes die de darren voor de SDI gaan leveren meer ruimte gegeven. (SDI = Single Drone Insemination) De volkjes staan nu allemaal op drie broedkamers mini-plus. De koninginnen van die volkjes zijn in het najaar allemaal standbevrucht en bezitten 100, 87,5 en 75% VSH eigenschappen. De koninginnen die 87,5% VSH eigenschappen hebben zullen darren leveren van 75 en 100% VSH. Lees verder Voortgang in Altea (Spanje)