Handbestuiving in China


Zembla zond op 24 januari 2013 haar documentaire “Moord op de honingbij” uit en liet een streek in China zien waar geen bijen zijn en de bevolking de bestuiving met de hand deed.

Men deed het voorkomen alsof dit het gevolg was van de enorme bijensterfte ten gevolge van het gebruik van neonicotinoïden. Daarna greep bijna iedereen deze reportage aan om er op te wijzen dat dit ook ons lot zou zijn. Maar niets is minder waar. Er ligt een heel andere oorzaak ten grondslag aan deze bestuiving met de hand ondanks dat men ons anders wil doen geloven.

Dit is een verhaal van het omzetten van gemeenschappelijke landbouw naar economische landbouw, van voedselproductie naar fruitboomproductie en van extreme armoede naar welvaart. Lees verder Handbestuiving in China

Advertenties